Tầm nhìn - Sứ mệnh của Trợ Thính Quang Đức

Vision-Tầm nhìn

Là thương hiệu lựa chọn hàng đầu cho các giải pháp và dịch vụ thính học tại Việt Nam.

  • Sản phẩm uy tín từ những đối tác hàng đầu trên thế giới.
  • Hệ thống dịch vụ và phân phối phát triễn bền vững trên toàn quốc.
  • Đội ngũ kỹ thuật kinh nghiệm, tận tâm và chuyên nghiệp.

Mission-Sứ mệnh

Đưa người khiếm thính hòa nhập cộng đồng thông qua trách nhiệm và dịch vụ. Chúng tôi không chỉ bán sản phẩm đơn thuần, chúng tôi bán niềm hy vọng từ những giá trị lợi ích mà sản phẩm mang lại cho người sử dụng.

  • Đối với khách hàng: Cung cấp các sản phẩm uy tín từ những đối tác hàng đầu trên thế giới – Dịch vụ đẳng cấp với chất lượng quốc tế. Bên cạnh giá trị chất lượng vượt trội, trong mỗi sản phẩm – dịch vụ đều chứa đựng những thông điệp văn hóa, nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu chính đáng của khách hàng.
  • Đối với đối tác: Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển; cam kết luôn gia tăng các giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững.
  • Đối với nhân viên: Xây dựng đội ngũ kinh nghiệm,  môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.
  • Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc. Trách nhiệm truyền tải niềm tin “Luôn có giải pháp để người kiếm thính hội nhập cuộc sống”