A A A
Ý NGHĨA MỚI CỦA THUẬT NGỮ "NGHE KÉM" VÀ "ĐIẾC"

Ý NGHĨA MỚI CỦA THUẬT NGỮ "NGHE KÉM" VÀ "ĐIẾC"

3 trong số các thuật ngữ được sử dụng phổ biến nhất là "khiếm thính", "nghe kém", và "điếc". Các thuật ngữ này có nghĩa khác nhau và gợi lên những mong đợi khác nhau.

 

Chúng ta nghe như thế nào ?

Chúng ta nghe như thế nào ?

Để tìm hiểu về vấn đề nghe kém, chúng ta cần hiểu được chức năng và hoạt động của tai. Tai là một bộ phận rất tuyệt vời, chúng chuyển sóng âm thanh tiếp nhận được từ bên ngoài thành thông tin truyền lên não - và đôi khi chuyển thành cảm xúc vào trong trái tim của bạn.
TAI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO

TAI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO

Để tìm hiểu về vấn đề giảm thính lực. Chúng ta cần quan tâm, hiểu được chức năng và hoạt động của tai, tai là bộ phận quan trọng để tiếp nhận âm thanh trong không khí và đưa thông tin đến não bộ.