Câu hỏi thường gặp

A A A
Ù tai để càng lâu sẽ càng tồi tệ hơn phải không?
Điều đó phụ thuộc vào cách bạn kiểm soát chứng ù tai. Mặc dù ù tai có nguyên nhân y khoa (ví dụ sinh lý thần kinh), mức độ mà bạn cam chịu nó tùy thuộc rất nhiều vào cách bộ não của bạn phân tích các trải nghiệm ra sao. Nhận thức của một con người thường phụ thuộc vào cách họ nhìn nhận vấn đề.
Ù tai có thể gây điếc hay không?
Ù tai thường đi kèm với suy giảm thính giác, nhưng không phải là nguyên nhân gây ra nghe kém.  Những người nghe tốt cũng có thể bị ù tai.
Tôi rất lo lắng nếu tôi bị ù tai thì có thể dẫn đến bị giảm thính lực đột ngột hay không?
Ù tai không phải là nguyên nhân gây ra giảm thính lực đột ngột, mặc dù việc giảm thính lực đột ngột có thể gây ra chứng ù tai.
Bạn có thắc mắc ?Gửi câu hỏi cho chúng tôi