Bé GH tiến bộ khá nhanh sau khi đeo máy trợ thính Motion SP 2 Px của Signia. Mẹ của bé cũng tích cực tham gia vào việc dạy nghe nói ở nhà kết hợp với cho bé học AVT tại Trợ Thính Quang Đức. Bây giờ bé đã nói được nhiều và chủ động hơn, bé giao tiếp được với mọi người mà không còn e ngại nữa. Chúc bé GH ngày càng tiến bộ và sớm học hòa nhập nhé!

    Đặt hẹn đo khám