ĐỘ ẨM LÀ GÌ VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT ĐỂ BẢO QUẢN MÁY TRỢ THÍNH TỐT HƠN?

Độ ẩm là lượng hơi nước có trong không khí, hơi nước chính là dạng khí của nước và vô hình với mắt người. Các nhà dự báo thời tiết thường sử dụng các thuật ngữ “độ ẩm tuyệt đối” và “độ ẩm tương đối” trong các bản tin.

  • Độ ẩm tuyệt đối: là lượng hơi nước tồn tại trong một thể tích hỗn hợp dạng khí nhất định. Đơn vị phổ biến dùng để tính độ ẩm tuyệt đốilà gam trên mét khối (g/m³). Tuy nhiên, việc tính toán độ ẩm tuyệt đối không tính đến nhiệt độ của hệ thống; giá trị này bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi nhiệt độ không khí hoặc khi áp suất không khí thay đổi.
  • Mặt khác, độ ẩm cụ thể là tỷ số khối lượng hơi nước so với tổng khối lượng của không khí ẩm. Thường được gọi là “độ ẩm”. Vì vậy, loại độ ẩm mà chúng ta đang nói tới ở đây là “độ ẩm tương đối”.
  • Độ ẩm tương đối: là tỉ số của áp suất hơi nước hiện tại của bất kỳ một hỗn hợp khí nào với hơi nước so với áp suất hơi nước bão hòa tính theo đơn vị là %. Định nghĩa khác của độ ẩm tương đối là tỉ số giữa khối lượng nước trên một thể tích hiện tại so với khối lượng nước trên cùng thể tích đó khi hơi nước bão hòa.

Độ ẩm 100% sẽ như thế nào?

Độ ẩm 100% có thể hiểu là khi độ ẩm tương đối đạt đến 100%, tại lúc này có nghĩa là hơi nước trong không khí đã đạt đến mức tối đa có thể. Nếu bạn tiếp tục thêm hơi nước vào, đồng nghĩa là những hơi nước hiện có sẽ ngưng tụ lại và biến đổi thành sương mù hoặc mây. Tuy nhiên, 100% không phải là hoàn toàn 100% trong không khí là hơi nước, mà khối lượng nước có thể có trong bầu khí quyển thay đổi nhiệt độ và nhiều thứ khác có trong bầu khí quyển. Nói cách khác, “Không” chính là câu trả lời cho việc độ ẩm 100% thì không khí có biến thành nước hay không.

Độ ẩm nơi bạn sống là bao nhiêu %?

Bạn có thể truy cập: http://www.nchmf.gov.vn để xem dự báo thời tiết hiện tại. Hoặc bảng số liệu thống kê dưới đây sẽ giúp bạn biết được độ ẩm ở địa phương mình đang sống thế nào.

Nguồn: hvacvn.com

Tống Ngọc Nhân
Trưởng Bộ phận Kỹ Thuật Máy Trợ Thính

Tìm hiểu thêm:

Vệ sinh máy trợ thính trong tai

Vệ sinh máy trợ thính sau tai

    Đặt hẹn đo khám