Ngày thế giới lắng nghe là gì?

Ngày thính lực thế giới được tổ chức vào ngày 3 tháng 3 hàng năm để nâng cao nhận thức về cách ngăn ngừa điếc và giảm thính lực. Đồng thời, tạo nhận thức để thúc đẩy chăm sóc và bảo vệ thính lực trên toàn thế giới. Mỗi năm, WHO quyết định chủ đề và phát triển một cuốn cẩm nang về chủ đề này dựa trên các bằng chứng đáng tin cậy. Các chủ đề đó sẽ được truyền tải bằng áp phích, biểu ngữ, infographics, thuyết trình cùng nhiều phương tiện khác. Những tài liệu này được chia sẻ với các đối tác trong chính phủ và xã hội dân sự trên toàn thế giới cũng như các đồng nghiệp của WHO trên toàn Tổ chức. Tại trụ sở chính ở Geneva, WHO tổ chức hội thảo Ngày thế giới lắng nghe. Trong những năm gần đây, ngày càng nhiều quốc gia thành viên và các cơ quan đối tác khác đã tham gia bằng cách tổ chức các hoạt động và sự kiện tại địa phương. WHO khuyến khích các bên liên quan cùng tham gia sự kiện toàn cầu này.

Chủ đề của Ngày thế giới lắng nghe hàng năm là gì?

2020: Don’t let hearing loss limit you. Đừng để mất thính lực làm giới hạn bạn 2019: Check your hearing! 2018: “Hear the future”. Phổ biến về xu hướng tăng lên của mất thính lực trong thập kỷ tới. 2017:  “Action for hearing loss: make a sound investment”. Nhận thức về thiệt hại kinh tế do mất thính lực gây ra. 2016:  “Childhood hearing loss: act now, here is how!” Phổ biến cho cộng đồng biết những nguyên nhân gây mất thính lực ở trẻ em có thể ngăn ngừa qua hệ thống chăm sóc sức khỏe tổng quát. 2015: “Make Listening Safe”. Chủ đề này đã hướng sự chú ý đến vấn đề gia tăng của mất thính lực do tiếng ồn từ các hoạt động vui chơi giải trí. Tại Trợ Thính Quang Đức, bạn có thể tới đo khám thính lực để phát hiện sớm những dấu hiệu khiếm thính tiềm ẩn. Liên hệ với hotline miễn phí 1800 1056 để được hỗ trợ lịch hẹn đo khám thuận tiện nhất.

    Đặt lịch hẹn