Affinity Compact

Affinity Compact là thế hệ thiết bị chỉnh máy trợ thính mới cả về công nghệ lẫn thiết kế với độ thẩm mỹ cao.

    Đặt lịch hẹn