Máy kích thích nhiệt bằng khí Air Fx

Máy kích thích nhiệt bằng khí Air Fx kích thích ống bán khuyên ngang, nằm ở tai trong. Máy  có hệ thống đèn soi tai với khả năng chiếu sáng cũng như độ phóng đại.

    Đặt lịch hẹn