Thiết bị PHCN BERTEC® CDP/IVR™ & PRIME™ IVR

CDP/IVR™ kết hợp CDP (động lực học tư thế điện toán) và VR (thực tế ảo) đắm chìm. Do đó, nó có chức năng đánh giá rối loạn tiền đình và đưa ra phác đồ điều trị phù hợp.

    Đặt lịch hẹn