Thiết bị PHCN Bertec® Essential & Functional

Bertec®Essential & Functional là một hệ thống đo và huấn luyện thăng bằng hiệu quả của Interacoustics.

    Đặt lịch hẹn