Thiết bị PHCN Bertec® Vision Advantage

Bertec Vision Advantage cung cấp các đánh giá toàn diện phản xạ tiền đình mắt (VOR), giúp các bác sĩ lâm sàng và các nhà vật lý trị liệu xác định phương pháp điều trị dựa trên các dữ liệu khách quan.

    Đặt lịch hẹn