easyScreen

easyScreen là thiết bị lý tưởng để đo âm ốc tai (OAE) và phương pháp sàng lọc ABR với tín hiệu kích thích CE-Chirp.

    Đặt lịch hẹn