easyTymp™ Line

easyTymp là máy đo nhĩ lượng cầm tay, là thiết bị lý tưởng để đo khám lưu động một các nhanh chóng và dễ dàng với 3 cấu hình: easyTymp Basic, easyTymp Plus và easyTymp Pro.

    Đặt lịch hẹn