EroScan

ERO•SCAN® là một thiết bị vận hành an toàn và đơn giản, được sử dụng để đo OAE cụ thể cho từng tấn số (TEOAE/ hoặc DPOAE).

    Đặt lịch hẹn