Intuis 3

Intuis 3 CIC/ITE với chức năng Micro định hướng giúp bạn có thể nghe thấy âm thanh một cách dễ dàng. Hơn thế, máy trợ thính trong tai sẽ giúp bạn tự tin khi đeo máy.
Danh mục:

Sản phẩm liên quan

    Đặt hẹn đo khám