Lyra

Lyra là máy đo chuyên về chẩn đoán âm ốc tai (OAE), sử dụng chương trình IA OAE suite để cho kết quả đo TEOAE và DPOAE một cách nhanh chóng và đáng tin cậy.

    Đặt lịch hẹn