Lyra

Lyra là dòng máy đo âm ốc tai chẩn đoán, điều khiển vận hành qua máy tính với phần mềm IA OAE Suite.

    Đặt lịch hẹn