MA42

MA42 là máy đo thính lực 2 kênh với chức năng đo thính lực âm đơn, đo thính lực lời và đo ngưỡng nghe qua trường tự do cũng như Master Hearing Aid (Chức năng đo giả lập máy trợ thính).

Danh mục:

    Đặt lịch hẹn