Ghế đo chẩn đoán Orion

Ghế xoay Orion mang đến cho các bác sĩ lâm sàng cơ hội độc đáo để đánh giá chính xác Phản xạ tiền đình mắt (VOR) một cách hiệu quả và kinh tế.

    Đặt lịch hẹn