Sera

Sera là máy đo sàng lọc thính lực cầm tay bằng nghiệm điện thính giác thân não tự động (ABRIS) và đo âm ốc tai (TEOAE/ DPOAE).

Danh mục:

    Đặt hẹn đo khám