TouchTymp Line

TouchTymp line là thiết bị đo nhĩ lượng với giao diện màn hình cảm ứng hiện đại.

    Đặt hẹn đo khám