SỬ DỤNG ỐC TAI ĐIỆN TỬ MỖI NGÀY CẢI THIỆN KHẢ NĂNG NHẬN BIẾT LỜI NÓI

 

 

Đã có nhiều nghiên cứu trong những năm qua về mối liên hệ giữa số giờ sử dụng máy trợ thính hoặc ốc tai điện tử với điểm số nhận biết lời nói. Đến thời điểm hiện tại, chúng ta có một số dữ liệu xác nhận mối liên hệ này.

Công trình nghiên cứu của nhóm Boy’s Town đã cho thấy rằng: “Trẻ em mang máy trợ thính 10 giờ hoặc hơn mỗi ngày có biểu hiện tốt như những trẻ nghe bình thường.”

Đã có nghiên cứu trên những trẻ mang ốc tai điện tử cũng cho ra kết quả tương đương. Nếu bạn có kích thích não thính giác càng nhiều, bạn sẽ càng nghe tốt hơn.

Sử dụng Ốc tai Điện tử: Càng nhiều giờ, Kết quả sẽ càng tốt hơn.

Một nghiên cứu mới đây từ Holder trong chương trình Ốc tai Điện tử Vanderbilt tìm hiểu về số giờ sử dụng công nghệ trợ thính và hiệu quả của sự tiếp nhận lời nói. Điều được thấy là những người lớn sử dụng ốc tai điện tử nhiều giờ hơn thì có điểm số nhận biết lời nói cao hơn.

Điều này quan trọng bởi vì đây là cái mà ta có thể kiểm soát được. Còn những yếu tố khác như là thời gian bị khiếm thính, tuổi cấy ốc tai, vị trí các điện cực được đặt trong ốc tai mà ảnh hưởng đến kết quả nhận biết lời nói, thì nhóm nghiên cứu không thể kiểm soát được. Nhưng nếu chúng ta có thể thuyết phục các gia đình của trẻ khiếm thính hoặc người khiếm thính trưởng thành rằng số giờ sử dụng thiết bị trợ thính sẽ tạo nên sự khác biệt, thì chúng ta có thể nâng cao hiệu quả sử dụng máy.

Nghiên cứu Vanderbilt cho thấy rằng người trưởng thành mang ốc tai điện tử trung bình 10,2 giờ mỗi ngày sẽ có điểm số nhận biết lời nói trung bình. Người trưởng thành mang ốc tai điện tử nhiều hơn 10,2 giờ mỗi ngày có điểm số cao hơn.

Theo Tiến sĩ thính học Jane Madell, bà biết nhiều người bị khiếm thính nhẹ không mang máy trợ thính suốt thời gian 5 tháng dịch bệnh vừa qua, bởi vì họ không tiếp xúc với ai. Bà lo lắng vì sau đó nhiều người nhận thấy rằng điểm nhận biết lời nói của họ bị giảm xuống.

Trẻ con dù ở mức độ khiếm thính nào cũng nên đeo bộ xử lý ốc tai điện tử thường xuyên – ít nhất là 10 giờ mỗi ngày. Nếu không, khả năng nhận biết lời nói có thể bị giảm sút.

Kết: Hãy mang thiết bị trợ thính tối thiểu 10h mỗi ngày để cải thiện khả năng nghe hiểu tốt hơn. 

Nguồn: Tiến sĩ thính học Jane Madell, https://hearinghealthmatters.org/

Thông tin tham khảo khác:

    Đặt lịch hẹn