MẤT THÍNH LỰC MỘT BÊN TAI Ở TRẺ EM

MẤT THÍNH LỰC MỘT BÊN TAI Ở TRẺ EM Mất thính lực một bên tai là mất thính lực mức độ nặng đến sâu một bên và tai bên kia có sức nghe bình thường. Nó ngày càng phổ biến hơn và có nhiều ảnh hưởng đối với trẻ em. Trước đây, người ta suy […]