CHIẾC CÀ VẠT VÀ VÒNG TAY CHA

CHIẾC CÀ VẠT VÀ VÒNG TAY CHA

Ngày của cha có lẽ vẫn chưa phổ biến bằng Ngày của mẹ. Và cũng ít ai để ý rằng, Ngày của cha ở nước ngoài luôn gắn liền với chiếc cà vạt. Tại sao lại là chiếc cà vạt? Chiếc cà vạt trong tiếng Anh là tie, tie cũng có nghĩa là bền chặt. […]